Certifikace

Chcete aby Váš projekt, měl certifikát „Bezpečný film“ ? Základním předpokladem je důsledně dodržet principy: Dvanáctera Bezpečného Natáčení Supervizorem a odborným garantem certifikace je Mgr. Jiri Kosorinsky, MBA.

Postup ve třech základních krocích:

 1. Kontaktujte nás přes formulář níže, setkáme se a domluvíme se na postupu
 2. V přípravné fázi natáčení na základě technických obhlídek vypracujte analýzy rizik k lokacím (pokud jste štáb do 25osob můžete své pomocí, pokud jste větší, je nezbytné aby analýzy rizik udělala osoba odborně způsobilá k prevenci rizik). A dodržte i další kroky v rámci 12 pravidel bezpečného natáčení (posbírat analýzy rizik jednotlivých oddělení, udělat školení bezpečnosti práce všem členům štábu, apod.)
 3. První natáčecí den, proběhne kontrola na setu. Na základě úspěšně zrealizované kontroly a předložení potřebné dokumentace a analýz rizik, dostanete certifikát Bezpečný film.

 

Nejčastější dotazy

K čemu mi bude certifikace bezpečný film?

V tuto chvíli jsou tři klíčové důvody: 

 • splnění platné legislativy 
 • slevy na pojištění a navýšení plnění pro případ nehody 
 • bezpečné pracovní prostředí pro všechny členy štábu
Hlavním úkolem kontrolora je pomoci a poradit, proto s Vámi projde set a rád poradí na co si dávat pozor a co a jak dělat, aby to bylo efektivní a zbytečně to stáleb nezdržovalo. Současně, ale budeme chtít vidět: 
 
 • průběh Safety meetingu na začátku natáčení,
 • natáčecí plán a analýzy rizik k jednotlivým lokacím,
 • budeme chtít vidět kopii osvědčení o získání odborné způsobilost v prevenci rizik,
 • šanon s analýzami rizik jednotlivých oddělení, doklad o proběhlém školení bezpečnosti práce – prezenční listinu s podpisy.
 • Promluvit s členem štábu odpovídajícím za bezpečnost práce a dohlížejícím na průběh natáčení. 
Základním předpokladem pro získání certifikátu, je že budete mít kompletní dokumentaci a nenarazíme na nějaký extrémní problém s bezpečností práce – napříkl. Akutně hrozící pád z výšky – pokud na rizikovém místě nebude člen štábu požívat jištění pro práci ve výšce. Apod.  
 
Kromě certifikátu dostanete – zprávu z kontroly s konkrétními doporučeními. 
 
Pokud narazíme na vážné nedostatky, dostanete prostor pro nápravu a domluvíme se na dalším termínu kontroly.  Pokud ani při druhé kontrole nebudou zásadní nedostatky odstraněny, bohužel Vám nebudeme moci udělit certifikát „Bezpečný film“. 

Můžete své pomocí (u štábu nad 25 osob s pomocí osoby odborně způsobilé k prevenci rizik), nebo se můžete obrátit na profesionály. Vytváříme databázi firem a odborníků poskytujících služby v oblasti bezpečnosti práce. Ta bude umístěna ve spodní části této stránky a budeme ji neustále rozšiřovat. Pro nízkorozpočtové projekty můžeme díky naší spolupráci s vysokými školami Vám nabídnout absolventy oboru bezpečnosti práce a juniory filmové bezpečnosti práce.

 • Projekt PO, s.r.o. 
 • SEFEX – Safety film experts, s.r.o. 

Pro informaci o ceně, se na nás obraťte skrze kontakt. Rádi s Vámi certifikaci probereme.

Certifikát se vztahuje ke konkrétnímu filmu, reklamě nebo seriálu. 
Evropský institut bezpečnosti filmových projektů.

Máte zájem o certifkát? 

napište nám