Pražská FAMU ve spolupráci s Evropským institutem bezpečnosti filmových projektů již několik let věnuje v rámci studijního programu velkou pozornost zlepšení risk managementu aplikovaného na fungování štábů. Nyní je vhodná doba vytvořená řešení aplikovat v praxi.

Projekt Bezpečný film je široce pojatou platformou zaměřenou na zlepšení postavení každého jednotlivého člena štábu, zvýšení jeho osobního pracovního komfortu a zajištění pro případ nenadálých událostí. Stejně tak je věnována pozornost opomíjené leč klíčové oblasti bezpečnosti práce.

 

Cílem projektu je sjednotit asociace a subjekty v oblasti audiovizuální tvorby a vytvořit vzájemné komunikační fórum. Dále, dle zahraničních vzorů, sjednotit stanovování základních podmínek a principů, které mají být při audiovizuální tvorbě dodržovány. V neposlední řadě pak zajistit kompatibilitu pravidel platných v jednotlivých štábech. (zejména týkajících se předcházení škodě a odpovědnosti jednotlivých členů štábů). To je základním prvkem jistoty člena štábu pracujícího „na volné noze“, tedy OSVČ, který a to nezapomínejme, je v českém pojetí fungování štábu dosud zodpovědný za všechny škody, jež způsobí.

Více o projektu

Garanti projektu

MgA. Tomáš Pak

pedagog pražské FAMU katedra produkce

Mgr. Jiři Kosorinský, MBA

odborník na problematiku bezpečnosti práce na filmovém natáčení a autor dokumentu Dvanáctero Bezpečného natáčení

Budeme se těšit na spolupráci.

Partneři

Za projektem Bezpečný film stojí ústav – Evropský institut bezpečnosti filmových projektů, z.ú.DURL PARTNER v úzké spolupráci s klíčovými partnery

Chcete se nového nastavení pravidel v oblasti audiovize účastnit?

prosím kontaktujte nás